PREZENTARE
Partenerii implicati in formarea Grupului Local Dobrogea Sud sunt: asociatii de pescari, asociatii de mediu preocupate de pastrarea nealterata a calitatii apelor si a resurselor acvatice, institutii de cercetare si/sau educatie, autoritati publice locale si judetene precum si personalitati stiintifice cu o vasta experienta internationala in activitatea de acvacultura si pescuit, atat in apele interioare cat si la Marea Neagra.

Teritoriul propus (localizare):
Comuna Cumpăna, Comuna Agigea, Oraș Techirghiol, Comuna Tuzla.

FLAG Dobrogea Sud, reprezintă practic un parteneriat public-privat legal constituit, alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi ai societăţii civile şi este reprezentativ pentru teritoriul pescăresc Dobrogea Sud,, in care isi va desfasura activitatea. In procesul de constituire al parteneriatului s-a acordat o foarte mare importanţă construirii unor mecanisme clare si transparente pentru implementarea strategiei, respectiv clarificarii rolurilor şi responsabilităţilor, datorita faptului ca managementul nu este asigurat de către un singur actor, ci de către un parteneriat public-privat. Aceste mecanisme au fost dezvoltate urmărindu-se cu atenţie interacţiunea diferiţilor actori locali din sectoarele public şi privat, dar şi corecta reprezentare a societăţii civile, comunităţilor locale pescăreşti in cadrul grupului.

La baza Strategiei de Dezvoltare a FLAG Dobrogea Sud, a stat nevoia de creare a unui grup de actiune la nivel local si de generare a unui proces participativ care sa permita identificarea rapida a investitiilor si proiectelor necesare a fi implementate in zona piscicola careia se adreseaza Grupul Local Dobrogea Sud.