LEGISLATIE

LEGISLATIE NATIONALA

Monitorul Oficial nr. 761 din data de 13 noiembrie 2012
Actul nr.237 din 31 octombrie 2012
ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 552 din data de 6 august 2012
Actul nr.159 din 25 iulie 2012
ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 356 din data de 25 mai 2012
Actul nr. 111 din 17 mai 2012
ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Ordin nr.7 din 20 ianuarie 2012 pentru stabilirea termenului maxim de procesare inclusiv plata a cererilor de rambursare aferente contractelor de finantare din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 939 din data de 30 decembrie 2011
Actul nr. 1294 din 27 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 587 din data de 19 august 2011
Actul nr. 191 din 12 august 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 566 din data de 9 august 2011
Actul nr. 778 din 3 august 2011
Hotărâre pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 404 din data de 9 iunie 2011
Actul nr. 95 din 6 iunie 2011
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 380 din data de 31 mai 2011
Actul nr. 117 din 24 mai 2011
Ordin pentru abrogarea pct. II lit. C poziţia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 193 din data de 21 martie 2011
Actul nr. 11 din 14 ianuarie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 97 din data de 7 februarie 2011
Actul nr. 24 din 28 ianuarie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 7 din data de 4 ianuarie 2011
Actul nr. 1356 din 23 decembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 851 din data de 20 decembrie 2010
Actul nr. 114 din 15 decembrie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 424 din data de 24 iunie 2010
Actul nr. 145 din 17 iunie 2010
Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 399 din data de 16 iunie 2010
Actul nr. 113 din 12 mai 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 296 din data de 6 mai 2010
Actul nr. 403 din 3 mai 2010
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit
Textul complet in format pdf...

Actul nr. 107 din 10 mai 2010
Ordin privind aprobarea planului de ajustare a efortului de pescuit
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 203 din data de 31 martie 2010
Actul nr. 348 din 25 martie 2010
Ordin de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 195 din data de 29 martie 2010
Actul nr. 66 din 18 martie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 170 din data de 16 martie 2010
Actul nr. 19 din 9 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 84 din data de 8 februarie 2010
Actul nr. 16 din 26 ianuarie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 23 din data de 12 ianuarie 2010
Actul nr. 25 din 6 ianuarie 2010
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 821 din 30 Noiembrie 2009
Actul nr. 371 din 26 noiembrie 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 789 din data de 19 noiembrie 2009
Actul nr. 1347 din 11 noiembrie 2009
HOTĂRÂRE privind consolidarea capacităţii de gestionare a Programului operaţional pentru pescuit
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 598 din data de 31 august 2009
Actul nr. 15 din 26 august 2009
Ordonanta privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 467 din data de 7 iulie 2009
Actul nr. 392 din 17 iunie 2009
Ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 434 din data de 25 iunie 2009
Actul nr. 74 din 17 iunie 2009
Ordonanta de Urgenta privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 320 din data de 14 mai 2009
Actul nr. 442 din 8 aprilie 2009
Hotarare privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Textul complet in format pdf...

LEGISLATIE EUROPEANA

REGULAMENTUL (UE) NR. 1249/2010 din 22 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 744/2008 AL CONSILIULUI din 24 iulie 2008 de instituire a unei actiuni specifice temporare care urmăreste să promoveze restructurarea flotelor de pescuit ale Comunitătii Europene afectate de criza economică (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 506/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice si a speciilor absente la nivel local (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 708/2007 AL CONSILIULUI din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice si a speciilor absente la nivel local (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2007 AL COMISIEI din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit (pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (pdf)

REGULAMENTUL (CE, Euratom) NR. 2342/2002 AL COMISIEI din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene (pdf)

Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (pdf)

REGULAMENTUL (CE, Euratom) NR. 2988/95 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene (pdf)

GHID - European Structural and Investment Funds Guidance for Member States and Programme Authorities Guidance for Beneficiaries (pdf)

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (pdf)

REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (pdf)